Czym jest EDS
 
EDS to system, którego głównym zadaniem jest pobieranie bieżących danych procesowych z systemu sterowania i publikacja tych danych dla analityków oraz kadry zarządzającej. System udostępnia je użytkownikom w postaci grafik procesowych, trendów i raportów w wygodnym interfejsie graficznym aplikacji terminala EDS, a także w przeglądarce internetowej. Dane te mogą być interaktywnie wyświetlane i analizowane w czasie rzeczywistym na monitorach komputerów biurowych oraz z wykorzystaniem urządzeń przenośnych z każdej lokalizacji na świecie.

Funkcje

 • Kompleksowa platforma dla danych czasu rzeczywistego oraz danych historycznych, integracji danych, zdalnej wizualizacji grafik procesowych, trendów oraz alarmów
 • Zintegrowany podgląd wielu systemów i obiektów z poziomu autoryzowanych stacji komputerowych
 • Serwer obliczeniowy i system raportujący z planowaniem realizacji
 • Pobór danych z wielu źródeł do centralnego serwera danych i przekierowywanie do cienkich oraz grubych klientów EDS
 • Opcje wysokiej dostępności, w tym tworzenie klastrów i wirtualizacja serwerów
 • Skalowalność do 1 200 000 punktów procesowych w tablicach klastrowych
 • Integracja z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel

Zastosowanie

 • Energetyka
 • Elektrownie konwencjonalne (węgiel, ropa, gaz)
 • Elektrownie jądrowe
 • Farmy słoneczne fotowoltaiczne oraz elektrownie słoneczne cieplne
 • Farmy wiatrowe
 • Platformy wiertnicze
 • Zakłady chemiczne
 • Instalacje do tranzytu i magazynowania gazu
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Petrochemie
 • Inne

Korzyści

 • Nieograniczone możliwości analizy danych technicznych i procesowych - intuicyjny oraz prosty interfejs umożliwia obsługę edytora trendów czasowych, monitora raportów, serwera obliczającego online KPI
 • Optymalizacja przepływu informacji - szybciej i dokładniej
 • Uzupełnieniem zdolności do analizy danych jest możliwość integracji EDS z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel
 • Wspomaganie kontroli procesów technologicznych dzięki możliwości samodzielnego tworzenia i modyfikacji grafik procesowych oraz rozbudowanemu modułowi alarmującemu
 • Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych
 • Agregacja danych procesowych z całego przedsiębiorstwa w spójnej bazie danych dzięki możliwości przesyłania danych za pomocą wielu różnych interfejsów komunikacyjnych
 • Nieocenione źródło informacji dla potencjalnych roszczeń gwarancyjnych i ubezpieczeniowych
 • Optymalizacja wydajności urządzeń
 • Maksymalizacja rentowności zakładu podczas całego czasu użytkowania
 • Szybkie alarmowanie i wczesne ostrzeganie
 • Wzrost oszczędności i bezpieczeństwa, obniżenie kosztów eksploatacyjnych
 • Wsparcie doświadczonych inżynierów oraz możliwość skorzystania ze szkoleń dotyczących systemu EDS
 • Możliwość dostosowania do spełnienia nawet najbardziej skomplikowanych wymagań klienta dotyczących wizualizacji pracy przedsiębiorstwa oraz przygotowania danych do analizy