Struktura

EDS ma strukturę modularną, co daje możliwość dowolnej konfiguracji systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

NARZĘDIZA KLIENCKIE
EDS Terminal
EDS MS Excel plugin
EDS Portal
EDS Mobile
NARZĘDZIA KONFIGURACYJNE EDS
EDS Graphics Builder
EDS DbAccess
EDS Shade Editor
EDS Calc Editor
EDS Archive Utility
EDS konfigurator powiadomień
API C++ i Python
EDS SERWER
Relacyjna baza danych
Serwer danych bieżących
Serwer danych archiwalnych
Serwer obiektów
Serwer obliczeń
Serwer powiadomień
Serwer WebApi
Serwer grafik procesowych
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
Ovation
OPC
Modbus
SNMP
Zestaw usług
PROCES TECHNOLOGICZNY
 

EDS Terminal

Podgląd bieżących wartości pomiarów procesowych w tabelach, wykresach lub ekranach procesowych. Podgląd i analiza przebiegów historycznych na wykresach i w raportach. Tworzenie i zarządzanie raportami. Odtwarzanie przebiegu procesu technologicznego na ekranach procesowych.

 

EDS MS Excel plugin

Bezpośredni dostęp z arkusza kalkulacyjnego MS Excel do bieżących i historycznych danych systemu EDS, metadanych (np. jednostek, skali, listy alarmów) oraz właściwości punktów procesowych. Daje możliwość przeprowadzania obliczeń z wykorzystaniem wbudowanych funkcji systemu EDS (99), zawierających funkcje termodynamiczne. Obsługiwane są także wszystkie funkcje agregacyjne systemu historian.
 

EDS Portal

Zintegrowane środowisko webowe dające dostęp do danych i szerokie możliwości ich analizy i organizacji. Pozwala na podgląd bieżących wartości pomiarów procesowych w tabelach, wykresach lub ekranach procesowych, podgląd i analizę przebiegów historycznych na wykresach i w raportach. Umożliwia tworzenie i zarządzanie raportami i formularzami do wprowadzania danych ręcznych. Zestaw wyspecjalizowanych wtyczek takich jak wskaźniki zegarowe czy monitorowanie urządzeń IT pozwalają na utworzenie czytelnych paneli menadżerskich i stron analitycznych. Dane, raporty i analizy mogą być organizowane w wielopoziomową hierarchię. Funkcjonalność portalu może być rozszerzona o dodatkowe własne wtyczki.
 

EDS Mobile

Aplikacja mobilna dostępna na trzy wiodące platformy mobile (Apple, Android i Windows Phone). Aplikacja posiada wybrany zestaw funkcji EDS Terminal i EDS Portal w wersji zoptymalizowanej dla telefonów i tabletów. Umożliwia podgląd bieżących wartości pomiarów procesowych w tabelach, wykresach lub ekranach procesowych, podgląd i analizę przebiegów historycznych na wykresach.
 

EDS Graphics Builder

Edytor ekranów procesowych pozwalający na rysowanie grafik w postaci wektorowej lub konfigurowanie zaawansowanych elementów grafik w dedykowanym języku.
 

EDS DbAccess

Podstawowa aplikacja konfiguracyjna sytemu przeznaczona do zarządzania bazą punktów procesowych, zarządzaniem ekranami procesowymi i innymi obiektami oraz zarządzaniem użytkownikami i uprawnieniami.
 

EDS Shade Editor

Edytor wartości zastępczych dla punktów. Umożliwia wprowadzenie manualnych korekt do zapisanych pomiarów (oryginalne wartości pozostają nienaruszone w bazie) oraz wprowadzenie wartości prognozowanych w przyszłości wykorzystywanych np. w obliczeniach.
 

EDS Calc Editor

Edytor formuł obliczeń wykonywanych przez serwer obliczeń
 

EDS Archive Utility

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych oraz ręczne kopiowanie archiwów pomiędzy serwerami EDS.
 

EDS Konfigurator powiadomień

Narzędzie przeznaczone do konfiguracji serwera powiadomień. Umożliwia zdefiniowanie filtrów warunków alarmowych, zdefiniowanie odbiorców powiadomień, określenie harmonogramów rozsyłania powiadomień oraz przygotowanie szablonów wiadomości.
 

API C++ i Python

Zestaw bibliotek programistycznych pozwalających tworzyć dowolne oprogramowanie pobierające dane bezpośrednio z EDS.
 

Relacyjna baza danych

MySQL lub MS SQL. Miejsce przechowywania konfiguracji serwera, modelu danych i danych archiwalnych.
 

Serwer danych bieżących

Usługa przyjmująca dane bieżące z interfejsów
 

Serwer danych archiwalnych

Usługa udostępniająca dane archiwalne z bazy programom klienckim
 

Serwer obiektów

Usługa odpowiedzialna za autoryzację użytkowników i udostępniająca obiekty (np. źródłowe pliki grafik procesowych dla programu EDS Terminal)
 

Serwer obliczeń

Wewnętrzna usługa EDS wyliczająca wartości punktów procesowych na podstawie bieżących wartości innych pomiarów.
 

Serwer powiadomień

Usługa kontrolująca stan alarmowania wybranych punktów procesowych I wysyłająca powiadomienia mailowe w przypadku wystapienia alarmu
 

Serwer WebApi

Serwer Web Services udostępniający dane bieżące i archiwalne EDS dla portalu EDS i EDS Mobile oraz dla dowolnych systemów zewnętrznych
 

Serwer grafik procesowych

Serwer Web Services udostępniający grafiki procesowe renderowane do bitmap
 

Ovation

Komunikacja z DCS Ovation firmy Emerson Process Management
 

OPC

Komunikacja z dowolnym systemem lub urządzeniem udostępniającym dane poprzez interfejs OPC
 

Modbus

Komunikacja z urządzeniami z interfejsem Modbus TCP
 

SNMP

Pobieranie danych statusowych z infrastruktury IT (switche, routery, serwery) poprzez protokół SNMP
 

Zestaw usług

Zestaw usług do bieżącej replikacji danych pomiędzy serwerami EDS (kopiowanie bieżących wartości i archiwów dla wybranych punktów procesowych lub replikacja całego serwera)
 

Proces technologiczny

Systemy DCS lub SCADA, sterowniki PLC, rozproszone układy wejść i wyjść.