Aktualności

Przedsiębiorstwo jak na dłoni, zdalny dostęp do danych i wspomaganie decyzji.

Aplikacja EDS Mobile zmienia smartfona w zdalną końcówkę systemu sterowania przedsiębiorstwem. Dzięki mobilnemu dostępowi pracownicy mogą uzyskać pełny dostęp do aktualnych danych o pracy przedsiębiorstwa w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Gesty multi-touch ułatwią nawigowanie pomiędzy elementami i poziomami organizacyjnymi firmy. Z jednej strony aplikacja pozwala w skali makro porównywać wydajność zakładów przedsiębiorstwa energetycznego używając Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. KPI). Z drugiej zaś strony aplikacja pozwala przeglądać i analizować dane z dokładnością do pojedynczego bitu w systemie sterowania i automatyki. Osoby odpowiedzialne za kluczowe decyzje mają szanse zareagować zarówno na alarmy przesyłane z systemów sterowania i z pomiarów, jak i na alarmy wyliczane lub będące wynikiem prognoz technicznych. Działanie zakładów można obserwować na wysokiej jakości schematach diagnostycznych systemów automatyki i sterowania. Obserwacje te uzupełnia analiza historii funkcjonowania zakładów poprzez przeglądanie zestawień historycznych wydarzeń oraz poprzez obserwację wykresów rysowanych na podstawie danych bieżących i archiwalnych.

Uwaga: Aby pokazać pełną funkcjonalność, aplikacja EDS Mobile jest wstępnie skonfigurowana by połączyć się z wirtualnym zakładem energetycznym. Aby skonfigurować połączenie ze swoim systemem sterowania i rejestracji danych procesowych prosimy odwiedzić naszą stronę pomocy technicznej i zgłosić prośbę o instalację serwera EDS.

Przeglądanie danych przedsiębiorstwa w sposób dostosowany do potrzeb użytkownika:

 • Widok mapy pozwala w naturalny sposób zlokalizować zakłady.
 • Intuicyjne przeglądanie zakładów i bloków energetycznych poprzez przewijanie ekranów palcami i wybieranie ich dotykiem.
 • Łatwa analiza danych z różnych lokalizacji dzięki filtrowaniu wyświetlanych danych.
 • Szczególnie istotne parametry zakładu wyświetlane jako KPI (Key Prformance Indicators = Kluczowe Wskaźniki Efektywności)

Porównywanie wydajności swoich zakładów w czasie rzeczywistym:

 • Aby określić zasięg analizy wystarczy użyć narzędzia do grupowania zakładów
 • Aby wyselekcjonować ważne informacje wystarczy użyć różnych grup w filtrze wyszukiwarki.
 • Przewijanie między panelami dla poszczególnych zakładów czy bloków pozwala porównywać ich wydajność.

Szczegółowy wgląd w dane bieżące i archiwalne aż do pojedynczego bitu:

 • Propagacja alarmów pozwala poznać źródło problemu
 • Obserwacja alarmów w czasie rzeczywistym pozwala reagować na bieżąco.
 • Przeglądarka alarmów oraz zdarzeń archiwalnych pozwala szukać przyczyn problemów.
 • Wykresy bieżące oraz archiwalne dla dowolnego punktu procesowego pozwalają zrozumieć funkcjonowanie procesu.
 • Aktualne schematy diagnostyczne systemów automatyki i sterowania wskazują w czytelny sposób stan systemów.
 • Wielobitowe rejestry statusu przedstawione w formie komunikatów tekstowych pozwalają sprawdzić szczegóły działania pojedynczych urządzeń.

Intelligence for your company

Obsługa big data, generowanie zaawansowanych raportów z dużych zbiorów danych.

Przetwarzanie big data prowadzi do zdobycia nowej wiedzy, wspomaga podejmowanie decyzji i prowadzi do optymalizacji procesów. Jednak tworzenie raportu z kilkuletniego okresu pracy zakładu przemysłowego, opartego o bazy danych zawierające tysiące punktów procesowych sczytywanych z kilkusekundowymi odstępami czasowymi brzmi niepokojąco, nieprawdaż? Tutaj z pomocą przychodzi nowy moduł EDS Business Intelligence.

Be kind, rewind

Przeglądanie danych archiwalnych na diagramach procesu w czasie rzeczywistym.

Data Replay to nasza najnowsza wtyczka do aplikacji klienckiej EDS Terminal, która umożliwia wizualizację historii wszystkich diagramów procesu. Zamiast wertować przez niezliczone ilości suchych danych po wielu arkuszach kalkulacyjnych albo żmudnie przewijać po trendach graficznych czemu nie spojrzeć na własne oczy na zmiany w konkretnym procesie, który chcesz obejrzeć? Teraz, dzięki wtyczce Data Replay, jest to możliwe, i bardzo proste w obsłudze. A co zrobić, jeśli nie masz jeszcze gotowego diagramu procesu? Po prostu stwórz go samemu w aplikacji EDS Graphics Builder by móc z niego korzystać w przyszłości.

Being Global is going Mobile

Przedsiębiorstwo jak na dłoni, zdalny dostęp do danych i wspomaganie decyzji.

Aplikacja EDS Mobile zmienia smartfona w zdalną końcówkę systemu sterowania przedsiębiorstwem. Dzięki mobilnemu dostępowi pracownicy mogą uzyskać pełny dostęp do aktualnych danych o pracy przedsiębiorstwa w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.